Patrie, onoare, demnitate

Ungureanu OlegOleg Ungureanu s-a născut la 17 iunie 1971 în oraşul Ungheni, într-o familie de muncitori. Tatăl său Nicolae Ungureanu era şef secţie în cadrul Comitetului executiv orăşenesc Ungheni, iar mama sa Nina Ungureanu muncea la fabrica de covoare din localitate.

În anul 1986 absolveşte Şcoala medie nr. 1 din oraşul de baştină. Trei ani mai târziu absolveşte Şcoala tehnică profesională nr. 70 din oraşul natal şi obţine calificarea de tractorist-mecanic. Activitatea de muncă o începe în mai 1989 în calitate de lăcătuş în secţia construcţii capitale din localitate.

Este mobilizat în iunie 1989 şi îşi satisface serviciul militar până în aprilie 1991, iniţial în calitate de cursant, apoi de operator al complexului radiotehnic, cu calificarea de specialist de clasa a II-a în cadrul unităţilor militare nr. 14108 și nr. 01084.

Se încadrează în rândurile organelor afacerilor interne în iunie 1991 fiind numit în funcţia de poliţist al Batalionului poliţiei de patrulă şi santinelă nr. 4 al MAI al Republicii Moldova. În octombrie 1991 este transferat în funcţia de poliţist al Batalionului de Poliţie cu Destinaţie Specială. La 1 decembrie 1991 este transferat în funcţia de subofiţer operativ al batalionului nr. 1 al Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială a MAI.

S-a întipărit în memoria colectivului ca un camarad disciplinat, receptiv, prietenos și responsabil.

Înaltele valori naționale, sentimentul de dragoste şi devotamentul faţă de patrie şi de popor i-au fost caracteristice lui Oleg Ungureanu.

În anul 1992, rămânând fidel jurământului, caporalul de poliţie Oleg Ungureanu a venit fără pic de ezitare în ajutor populației pașnice împotriva bandelor de cazaci și mercenari. Riscându-şi viaţa, dumnealui se afla mereu în cele mai periculoase locuri în vâltoarea luptelor înverşunate. Ca şi în satele raionului Dubăsari, unde dumnealui a apărat cinstea neamului nostru, în oraşul Tighina era, de asemenea, pe poziţiile cele mai primejdioase. În ziua de 23 iunie 1992 caporalul de poliţie Oleg Ungureanu apăra poziţiile încredinţate dumnealui cu un aruncător de grenade. Lupta în această zi a fost poate cea mai crâncenă şi, din păcate, ultima pentru Oleg Ungureanu. Un obuz trimis de TAB-ul inamic i-a curmat viaţa.

Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 188 din 24.08.1992 Oleg Ungureanu a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Ştefan cel Mare”.

Patrie, onoare, demnitate