Patrie, onoare, demnitate

Veteranii în legislația RMLegislaţia cu privire la veterani şi protecţia socială a veteranilor:

1. Legea cu privire la veterani nr. 190 din 08.05.2003                                                    

 2. Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996

3. Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 din 23.06.1993

 4. Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324 din 10.03.1993. Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 28.09.2017 Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative s-a adoptat modificarea Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324 din 10.03.1993 ce asigură dreptul la privatizarea gratuită a apartamentelor familiilor persoanelor care au fost nevoiți să părăsească domiciliul din raioanele de est ale ţării și nu au avut posibilitatea să revină la locul precedent de trai (persoanele intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova), precum şi dreptul acestora la gratuită a diferenței dintre normativul prevăzut și suprafața locuinței privatizate în conformitate cu legislația în vigoare.

5.Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie nr. 121 din 03.05.2001 

6. Legea Codul fiscal nr. 1163 din 24.04.1997 (art. 33, 52, 283)

7. Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea îndemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni nr. 836 din 13.09.2010

8. Hotărârea Guvernului cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilirea şi plată a pensiilor şi îndemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciar nr. 78 din 21.02.1994Hotărârea Guvernului nr.130 din 07.03.2017 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 23 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 din 23 iunie 1993(Legea 72 din 13.04.2017). Prin iniţiativa dată este asigurată sporirea protecţiei sociale a invalizilor de război din rândul militarilor în termen, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan şi apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova prin majorarea pensiei de invaliditate.

 9. Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate a consiliilor şi comisiei instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006.” nr. 641 din 07.06.2006 .

10. Hotărârea Guvernului cu privire la instituirea unor consilii şi comisii nr. 106 din 30.01.2006

11. Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea şi abrogarea unor Hotărâri de Guvern nr. 114 din 18.02.2010

 12. Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile primordiale de protecţie socială a persoanelor, participante la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, şi acordarea ajutorului necesar cetăţenilor şi familiilor, afectate de conflictul militar nr. 520 din 05.08.1992 

13. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire a statutului şi de eliberare a legitimaţiilor de veteran de război nr. 1281 din 19.11.2004

14. Hotărârea Guvernului cu privire la stabilirea perimetrului zonei conflictului armat şi perioadei acţiunilor de luptă din zona nistreană a Republicii Moldova nr. 662 din 12.10.1992

 15. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor nr. 190 din 17.03.2010. Hotărârea Guvernului nr. 625 din 2 august 2017 au fost operate modificări în HG nr.190 din 17 martie 2010 care restabileşte dreptul veteranilor de război la bilete sanatoriale care nu sunt beneficiari de pensii.

16. Hotărârea Guvernului cu privire la alocaţiile nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat nr. 1413 din 27.11.2003

17. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale CSI pentru veterani şi invalizii de război nr. 451 din 29.04.2004

18. Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război nr.868 din 28.07.2004

19. Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2016 nr. 617 din 18.05.2016

 20. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la măsurile de protecţie socială a participanţilor la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi la acordarea ajutorului necesar unor persoane şi familii care au avut de suferit de pe urma conflictului armat nr. 168 din 25.07.1992

21. Acord în cadrul CSI cu privire la asistenţa socială de stat a membrilor familiilor militarilor căzuţi în Afganistan şi în alte state unde au participat la acţiuni militare din 24.09.1993

 22. Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova. ( Cu modificările HP nr. 16 din 11.02.2011 şi HP nr. 17 din 26.02.2010)

23. Hotărârea Guvernului nr. 87 din 31.01.2002 cu privire la extinderea funcţiilor şi eficientizarea activităţii Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare

 24. Hotărârea Guvernului nr. 641 din 7 iunie 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului naţional pentru problemele participanţilor la conflicte armate.

25. Hotărârea Guvernului nr.106 din 30.01.2006 cu privire la componenţa nominală a Consiliului naţional pentru problemele participanţilor la conflicte armate.

 26. Hotărârea Guvernului privind ţinerea evidenţei pasagerilor traficului auto suburban şi interurban, efectuat de întreprinderile auto nr. 999 din 29.10.1997

 27. Legea Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, art. 64

28.Hotărîrea Guvernului 470 din 02.05.2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare unor categorii de cetăţeni.

29. Dispoziţia Guvernului nr. 52 din 19 aprilie 2017 cu privire la îmbunătăţirea politicii sociale a statului în privinţa veteranilor de război şi aprobarea Planului de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect”.

30. Hotărârea Guvernului nr.79 din 15.02.2017 cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.

Patrie, onoare, demnitate