Patrie, onoare, demnitate

Sprincean IonIon Sprincean s-a născut la 18 ianuarie 1958 în oraşul Călăraşi, într-o familie de țărani. Tatăl său Petru era şef de depozit la cooperativa sătească de consum din satul Tuzora. Mama sa Elizaveta era muncitoare la Colegiul pedagogic

Păşeşte pentru prima dată pragul Şcolii medii nr. 3 din oraşul natal în anul 1965, unde termină zece clase. Apoi studiază la secţia cu frecvenţă redusă a Colegiului de gospodărie comunală din oraşul Bender.

Este mobilizat în mai 1976 şi îşi satisface serviciul militar în forțele armate ale URSS până în mai 1978 în calitate de şofer în cadrul unităţii militare nr. 15122.

Activitatea de muncă o începe în ianuarie 1978 în calitate de lăcătuş în gospodăria țărănească „Călăraşi”. În octombrie 1978 este angajat în funcţia de şofer la Secția raională a învățământului public. În iulie 1981 revine în gospodăria agricolă „Călăraşi”, de această dată la funcţia de şofer. Din mai 1982 până în decembrie 1986 exercită aceeaşi funcţie în cadrul gospodăriei de deservire a populației cu gaze naturale din Călăraşi.

Împreună cu Veronica întemeiază în anul 1982 o familie în care mai târziu se nasc trei fiice, Liliana, Elizaveta şi Ecaterina.

În anul 1986 se încadrează în rândurile organelor afacerilor interne pentru a se pune în serviciul cetăţeanului şi a apăra ordinea publică. A fost numit în funcţia de miliţian al Secţiei afacerilor interne a Comitetului executiv raional Călăraşi. Trece cursul de pregătire iniţială în cadrul Centrului de instruire al MAI din Chișinău, pe care îl absolveşte în mai 1987.

În ianuarie 1989 este transferat la funcţia de inspector al serviciului de patrulare mobilă al Plutonului motorizat din Chişinău al Batalionului independent de patrulare mobilă al Ministerului Afacerilor Interne.

Din octombrie 1990 exercită funcţia de inspector de sector în Secţia afacerilor interne a raionului Călăraşi, care mai târziu se transformă în Secţia de poliţie Călăraşi al Republicii Moldova.

Un an mai târziu este numit la funcţia de inspector al unităţii de gardă în cadrul aceleiaşi subdiviziuni. Iar pe 20 decembrie 1991 se concediază.

Deşi Ion Sprincean era în rezervă, dumnealui nu a rămas indiferent faţă de situaţia din raioanele din estul Republicii Moldova care se agravase la începutul anului 1992, astfel încât a participat ca voluntar alături de ceilalţi fii ai neamului nostru la activităţile de apărare a cetăţenilor paşnici de grupările criminale înarmate şi de apărare a integrităţii teritoriale a Patriei sale. Sublocotenentul în rezervă Ion Sprincean a căzut pe data de 28 iunie 1992 în oraşul Tighina sacrificându-și viaţa pentru libertatea şi independenţa ţării şi poporului.

A fost decorat post-mortem cu Ordinul „Ștefan cel Mare”.

 

Patrie, onoare, demnitate