Patrie, onoare, demnitate

Slobozenco ValentinValentin Slobozenco s-a născut la 8 aprilie 1966 în satul Micăuţi, raionul Străşeni, într-o familie de muncitori. Tatăl său Nicolae Slobozenco era montor de telecomunicaţii, iar mama Ana muncea la gospodăria sătească Micăuţi.

După absolvirea şcolii medii din satul natal, în anul 1986, a urmat studiile la Colegiul de electrotelecomunicaţii din Chişinău, obţinând, trei ani mai târziu, calificarea de tehnician construcţii liniare de telecomunicaţii.

Este mobilizat în aprilie 1984 şi îşi satisface serviciul militar până în iunie 1986 în cadrul unităţii militare nr. 41450, iniţial în calitate de cursant, iar mai târziu, de comandant de grup.

Se încadrează în rândurile organelor afacerilor interne în iunie 1989, fiind numit în funcţia de inspector inferior de telecomunicaţii în Secţia afacerilor interne raionale Octombrie (actualul sector Râşcani din mun. Chişinău). În decembrie 1990 este transferat la funcţia de poliţist al Batalionului independent de patrulă şi santinelă nr. 1 al MAI din Chișinău. În septembrie 1991 este avansat în funcţia de comandant de grup în cadrul aceleiaşi subdiviziuni. La 1 decembrie 1991 este transferat la funcţia de subofiţer operativ al detaşamentului de luptă al Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială.

Pentru atitudine conştiincioasă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi participarea activă la menţinerea ordinii publice a fost recompensat în repetate rânduri cu premii băneşti.

Ziua de 2 martie 1992 a rămas o filă neagră în istoria neamului nostru. Începe războiul de la Nistru. Sergentul de poliţie Valentin Slobozenco devotat jurământului participă împreună cu camarazii de arme la restaurarea ordinii constituţionale în raioanele de est ale Republicii Moldova. Începând cu 4 martie, a participat la toate operaţiunile de eliberare a satelor Doroțcaia și Coşniţa. De asemenea, a luat parte la câteva misiuni de recunoaştere. Pe data de 17 martie 1992 în timpul unui atac al gardiştilor a dat dovadă de eroism şi bărbăţie, apărând poziţiile ocupate cu preţul vieţii.

Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 188 din 24.08.1992 Valentin Slobozenco a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Ştefan cel Mare”.

Patrie, onoare, demnitate