Patrie, onoare, demnitate

Sîrtmaci GheorgheGheorghe Sîrtmaci eroul, căzut cu moarte de martir în războiul de pe Nistru, s-a născut la 26 februarie 1961 în oraşul Ceadîr-Lunga, într-o familie de muncitori. Părinţii săi Ivan Sîrtmaci, care era muncitor la colhoz, şi Stefanida au crescut şi educat încă cinci copii, Vera, Tatiana, Varvara, Sofia şi Andrei.

Păşeşte pragul şcolii medii nr.6 din oraşul de baştină, unde absolveşte clasa a opta. În perioada anilor 1981-1984 studiază în cadrul Şcolii serale nr.1.

Activitatea de muncă o începe în septembrie 1977 ca muncitor în Colhozul de producţie a animalelor.

Este mobilizat de organele abilitate în aprilie 1979 şi îşi satisface serviciul militar pînă în aprilie 1981, în calitate de şofer în unitatea militară nr. 47294.

În mai 1981 se angajează ca şofer la colhozul din oraşul natal. Din luna octombrie a aceluiaşi an lucrează ca muncitor la „Lespromhoz” din regiunea Perm. În iulie 1982 se reîntoarce pe plaiul natal şi revine la munca anterioară de şofer al „Moldselhozhimia” din oraşul Ceadîr-Lunga. În această perioadă deţinea calitatea de preşedinte al judecătoriei tovărăşeşti.

Împreună cu Maria întemeiază o familie, în care mai tîrziu apare fiul Grigore.

Se încadrează în rîndurile organelor afacerilor interne în martie 1988 pentru a se pune în serviciul cetăţeanului şi a apăra ordinea publică. A fost numit în funcţia de miliţian al secţiei afacerilor interne a Comitetului executiv raional Ceadîr-Lunga. În august 1989 este transferat la funcţia de inspector al serviciului patrulă rutieră în cadrul aceleiaşi subdiviziuni. Urmează cursul de pregătire iniţială în cadrul Centrului de instruire al MAI al RSSM în perioada lunilor noiembrie 1988-mai 1989. Pentru acţiuni reuşite şi iniţiativa manifestată în timpul desfăşurării instruirii operativ-tactice n perioada nominalizată, a fost menţionat prin ordinul ministrului cu un premiu bănesc.

Pentru atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale a fost menţionat cu premiu bănesc. Era caracterizat ca fiind un bun specialist, un angajat disciplinat, principial, exigent şi critic faţă de sine, cu o gîndire logică, capabil de a acţiona operativ, hotărît şi a înfrunta greutăţi în situaţii extreme. Promova în permanenţă calităţile morale înalte, fiind un exemplu demn de urmat în acest sens.

Schimbările ample din Republică se răsfrîngeau, după cum era de aşteptat, şi asupra poliţiei. Alături de întreaga societate, Ministerul Afacerilor Interne şi structurile sale componente au fost angajaţi în procesul complex de schimbare şi reorganizare continuă.

Evenimentele ce se derulau în acea perioadă nu erau deloc uşoare. Situaţia din regiunea de sud şi de est a republicii devenea tot mai tensionată, unde luau amploare acţiunile separatiste şi anticonstituţionale.

Forţele separatiste se pronunţau, de la tribună, pentru soluţionarea paşnică a divergenţelor existente între părţi, optînd pentru neaplicarea forţei şi a armelor, iar în realitate au procedat invers.

Astfel, odată cu agravarea bruscă a situaţiei operative din ţară, în regiunile de încălcare în masă a ordinii publice, au fost detaşaţi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne pentru restabilirea ordinii de drept constituţionale a Republicii Moldova.

În noaptea de 23 spre 24 mai 1992 în jurul orei 24:00, aflîndu-se la post în oraşul Ceadîr-Lunga, angajaţii poliţiei rutiere sergent de poliţie Gheorghe Sîrtmaci, împreună cu un coleg de serviciu, au observat cum un automobil de tip GAZ-24, cu numere murdare de noroi, la somaţia de a se opri a făcut cale întoarsă. Atunci cei doi poliţişti au pornit pe urmele autoturismului. La scurt timp au reuşit să-l oprească. Şoferul a prezentat doar foaia de parcurs, zicînd că permisul de conducere se află în maşină. În acel moment pasagerul din faţă ieşise din automobil şi explica că vine cu prietenii în vizită la soacra sa în satul Tvardiţa şi s-au rătăcit. La solicitarea repetată a sergentului de poliţie Gheorghe Sîrtmaci, de a prezenta permisul de conducere, şoferul s-a apropiat de automobil din partea pasagerului din faţă. Celălalt poliţist a cerut pasagerului ieşit afară să deschidă portbagajul şi apropiindu-se de automobil a observat că şoferul zăboveşte prea mult dar nu în cutia pentru acte, ci pe podeaua automobilului, unde a zărit un automat. Atunci poliţistul în cauză l-a împins pe şofer la o parte, a luat automatul şi s-a retras înapoi. În acest timp din automobil au pornit rafale de gloanţe. Poliţiştii au încercat să respingă atacul şi au cerut întărire, ceea ce au făcut şi poliţiştii veniţi în ajutor. Atacanţii au reuşit să fugă. Luînd legătura cu secţiile de poliţie din raioanele vecine, pentru a-i atenţiona, s-a aflat că această maşină a fost oprită în jurul orei 12:00, inclusiv ambulanţa care o însoţea, iar pasagerul din faţă, ieşind din maşină, a prezentat legitimaţie de lucrător al Serviciului vamal şi a declarat că autoturismele date nu sunt supuse controlului. În urma acţiunilor de căutare, autoturismele evadate au fost găsite lîngă calea ferată din Ceadîr-Lunga, au fost reţinute 11 persoane înarmate cu automate, grenade de mînă, lansatoare de grenade şi alte arme şi muniţii. În timpul respingerii atacurilor, sergentul de poliţie Gheorghe Sîrtmaci a fost rănit mortal în  regiunea capului.

Prin sacrificiul său, Gheorghe Sîrtmaci va rămîne în memoria generaţiilor viitoare drept un model de bărbăţie şi demnitate, înscriind o pagină de neuitat în lupta pentru independenţa ţării.

Patrie, onoare, demnitate