Patrie, onoare, demnitate

Coţuc GheorgheGheorghe Coţuc s-a născut la 1 noiembrie 1966 în satul Cucuieţii Vechi, raionul Râșcani, într-o familie de muncitori. Mama sa Nina Coţuc , mulgătoare în gospodăria agricolă „Alexandreşti”, a crescut şi educat încă patru copii.

În anul 1984, absolveşte şcoala medie din satul Sturzeni, raionul Râșcani. Următorul an, în cadrul Şcolii tehnice profesionale nr. 91 din satul Rezeni, raionul Kutuzov (actualul raion Ialoveni) însuşeşte profesia de sudor-specialist în fabricarea şi montarea cablurilor.

În mai 1985 este mobilizat în rîndurile armatei şi îşi satisface serviciul militar până în mai 1987, iniţial în calitate de cercetaş, iar ulterior comandant adjunct de pluton în cadrul unităţii militare nr. 44585. În perioada lunii decembrie a anului 1985 - lunii mai a anului 1987 a participat la războiul din Afganistan. La 23.07.1987 a fost decorat cu medalia „Pentru Vitejie” pentru participarea în acţiunile militare din R D Afganistan. 

Activitatea de muncă o începe în calitate de muncitor sezonier în regiunea Jitomir, unde lucrează timp de două luni. În decembrie 1987, se angajează la funcţia de controlor în Secţia pază paramilitară pe lângă Secţia afacerilor interne raionul Sovietic (actualul sector Botanica) din oraşul Chişinău.

În februarie 1988 se încadrează în rândurile organelor afacerilor interne, fiind numit în funcţia de miliţian al secţiei pază paramilitară pe lângă Secţia afacerilor interne raională Sovietic (actualul sector Botanica) din oraşul Chişinău.

În perioada lunilor aprilie-august 1988 urmează cursurile de pregătire iniţială în cadrul Centrului de instruire al MAI al RSSM.

În februarie 1991 este transferat în funcţia de poliţist al Batalionului independent de poliţie cu destinaţie specială al MAI. La 1 decembrie a aceluiaşi an este transferat în funcţia de subofiţer operativ al Detaşamentului de luptă specială al Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială a MAI.

S-a recomandat drept un coleg de serviciu disciplinat, cu inițiativă şi conştiincios în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Practica sportul şi reprezenta cu succes instituţia în cadrul mai multor competiţii sportive.

Fiind în componenţa grupei speciale a Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială, plutonierul de poliţie Gheorghe Coţuc s-a ridicat împreună cu colegii săi de arme la apărarea ţării noastre. Datorită bărbăţiei şi profesionalismului demonstrate de această grupă, au fost reţinuţi un număr mare de bandiţi separatiști.

La data de 20 aprilie 1992 în una din operaţiunile din oraşul Tighina, această grupă specială a căzut într-o ambuscadă întinsă de separatişti. Fiind nevoiţi să se retragă sub presiunea inamicului , plutonierul de poliţie Gheorghe Coţuc împreună cu alţi doi camarazi de arme au fost nevoiţi să treacă prin înot râul Nistru. Apele reci ale râului au curmat viaţa neînfricatului fiu al ţării.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 188 din 24.08.1992 Gheorghe Coţuc a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Ştefan cel Mare”.

Patrie, onoare, demnitate