Patrie, onoare, demnitate

Codiţa RobertinoRobertino Codiţa s-a născut la 26 iunie 1970 în satul Zăicani, raionul Râșcani, în familia Elenei şi Ion Codiţa. Mama sa era învăţătoare, iar tatăl său - muncitor în gospodăria agricolă din sat.

În anul 1987 a absolvit Școala medie din satul natal. Imediat după absolvirea şcolii, se încadrează  în activitatea de muncă, începând ca muncitor în brigada de construcţie a gospodăriei agricole din satul de baştină.

În acelaşi an este înmatriculat la Şcoala profesională comercial-culinară nr. 95 din oraşul Bălţi.

Îşi întrerupe studiile în iunie 1988, fiind înrolat în rândurile armatei sovietice. Serviciul militar în termen îl satisface la marină până în iunie 1990, fiind lunetist superior în cadrul unităţii militare nr. 63962.

După demobilizare, continuă studiile absolvind Școala profesională în iunie 1991.

Mai târziu, revine în acelaşi colhoz unde lucrează până în noiembrie 1991.

În decembrie 1991 este încadrat la serviciul în organele afacerilor interne, fiind numit în funcţia de poliţist al Batalionului Serviciului de Patrulă şi Santinelă nr.3 sectorul Râșcani al Direcţiei de poliţie a mun. Chişinău. În perioada lunilor ianuarie-aprilie 1992 urmează cursurile de pregătire iniţială în cadrul Şcolii de subofiţeri de poliţie din mun. Chişinău. Pentru performanțe academice şi participarea viața obștească a școlii, a fost menționat de conducerea instituţiei cu un cadou de preţ.

În martie 1992 este transferat la funcţia de subofiţer operativ al  Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială a MAI.

Era caracterizat ca fiind un angajat disciplinat, responsabil, corect, abil, fiind o fire cumpătată, corectă.

Începând cu 6 aprilie 1992, caporalul de poliţie Robertino Codiţa a participat activ la evenimentele din stânga Nistrului, fiind în componenţa unei echipe de recunoaştere. A luat parte la câteva operaţiuni de luptă.

De pe data de 19 iunie, Robertino, împreună cu alţi poliţişti participă la operaţiuni de menţinere a ordinii publice în oraşul Tighina şi apărarea poziţiilor ocupate de aceștia. La 11 iulie 1992, în timpul luptelor, caporalul de poliţie Robertino Codiţa a fost rănit mortal.

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 188 din 24.08.1992 a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Ştefan cel Mare”.

Patrie, onoare, demnitate