Patrie, onoare, demnitate

Cimbir DumitruCimbir Dumitru s-a născut la 8 noiembrie 1959 în satul Holercani, raionul Dubăsari. A fost fiul lui Nicolae şi Valentina Cimbir. Avea trei fraţi şi o soră.

După absolvirea Şcolii medii incomplete din satul natal, în anul 1975 se înscrie la Şcoala profesional-tehnică nr. 12 din Orhei, pe care o absolveşte în anul 1978. Îndată începe activitatea de muncă în calitate de mecanic de macarale-turnuri la Direcţia specială de mecanizare a Trustului „Speţstroimehanizaţia”.

Este înrolat în armata sovietică în anul 1978 şi îşi satisface serviciul militar până în luna decembrie 1980. Serviciul militar l-a satisfăcut într-o unitate militară specializată în construcţii.

Se încadrează în organele afacerilor interne în februarie 1981. A fost numit în funcţia de miliţian a Secţiei pază paramilitară pe lângă Secţia afacerilor interne a raionului Bender.

Deşi, recent trecu-se în rezervă, Dumitru Cimbir, nu a rămas indiferent faţă de atacurile banditeşti din raioanele de est ale Republicii Moldova. Astfel, s-a înrolat ca voluntar alături de ceilalţi compatrioţi, în apărarea ordinii de drept, securităţii cetăţenilor, integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. Caporalul în rezervă, Dumitru Cimbir a căzut la data de 25 iunie 1992 în oraşul Bender.

Patrie, onoare, demnitate