Patrie, onoare, demnitate

2% din impozitul tău pentru ”Credință Patriei”

2% din impozitul tău pentru ”Credință Patriei”

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE – dacă aceste cuvinte mai înseamnă ceva pentru tine, sprijină grupul nostru de 900 veterani și voluntari ai Războiului pentru Independența Republicii Moldova. De 25 ani luptăm pentru PACE în casele noastre, INDIVIZIBILITATE a țării noastre și pentru VIITORUL EUROPEAN a poporului nostru. Află mai multe despre activitatea noastră pe www.credintapatriei.md, fi-i alături de ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”CREDINȚĂ PATRIEI”.    

Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2017 persoanele fizice, plătitoare de impozite, vor putea direcționa 2% din impozitul pe venit, achitat la buget, către una din organizațiile incluse în Lista beneficiarilor 2%. Credință Patriei este în lista beneficiarilor sub numărul 94.

Pentru a desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2016, persoana fizică urmează să parcurgă următorii pași:

  • Să aleagă un singur benificiar din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, publicată pe pagina web a Ministerului Justiției;
  • Completând Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15), în secţiunea ,,Desemnarea procentuală” să introducă Codul fiscal (IDNO) al AO Credință Patriei - 1014620005182  ;
  • Să prezinte organului fiscal (fie pe suport de hârtie fie în format electronic) Declaraţia (Formular CET 15) nu mai târziu de 30 aprilie 2017;
  • Să achite obligațiile privind impozitul pe venit în termen (30 aprilie), în cazul în care există obligația spre plată.
Patrie, onoare, demnitate